• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • icon Акценти
  • Франкофония
  • Най-четени
  • icon Видео архив
Видео Канал Малкият принц в YouTube
След нас:

План за реализиране на иновация Креативност и Комуникация

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Мястото на обучението по Програмата е в задължителната подготовка, в остатъка от часовете, предвидени за час на класа, съгласно рамковите изисквания за организирането му /Приложение № 5 към чл.11, ал.3/ и часове за дейности по интереси за I - IV клас.

Прочети още...

Методи за преподаване

Методи за преподаване - Частно езиково училище "Малкият принц"

Традиционните и иновативни методи са взаимно свързани и балансирани.

Прочети още...

Предпоставки за реализиране

Предпоставки за реализиране - Частно езиково училище "Малкият принц"

Заложените знания, умения и компетенции са избрани след пробиране на различни други авторски програми, свързани с развитие на социални умения у учениците.

Прочети още...