• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Иновативна педагогическа технология "СуперУм"

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Иновацията обхваща използване на мнемотехники и техники за учебен труд повишаващи гъвкавостта на мисловните процеси, концентрацията и вниманието за повишаване ефективността на обучението.

Прочети още...

Педагогическа иновация „Креативност и Комуникация“

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Иновативна програма „Креативност и Комуникация“ е създадена в търсене на ефективно решение на въпросите “Какъв тип образование има бъдеща стойност за децата днес?”, “Какво и как да се учи?”, така, че да се разкриват резервите, уменията, способностите на учениците, а детското любопитство да прерасне във вдъхновение от ученето. При това ученето да става в радостна, ведра и спокойна образователна среда. Коя е тя? Кои са подходите, техниките и инструментите, които гарантират качество на образованието и съдействат за реализиране на реална „добавена стойност“ от него.

Прочети още...

План за реализиране на иновация Креативност и Комуникация

Иновативна педагогическа технология СуперУм - Частно езиково училище "Малкият принц"

Мястото на обучението по Програмата е в задължителната подготовка, в остатъка от часовете, предвидени за час на класа, съгласно рамковите изисквания за организирането му /Приложение № 5 към чл.11, ал.3/ и часове за дейности по интереси за I - IV клас.

Прочети още...