• Иновативно училище
 • Последни събития
 • Английски език
 • Франкофония
 • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

В подготовка за национален форум за иновации в образованието

Мисловни карти - Частно езиково училище "Малкият принц"

Частно езиково училище и детска градина "Малкият принц" и Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ - иновативна структура с единна стратегия за развитие на потенциални заложби и способности на личността и високо качество на общообразователната подготовка за дигиталния свят.

Визия: Осъществяване на проактивна училищна политика за повишаване на познавателната активност на учениците чрез прилагане на иновативни методи на обучение. Реализира се чрез образователни технологии, в които традиционните и реформаторски идеи са взаимно свързани и балансирани.
Философия: Формиране на ценностна система и възпитаване на поведенчески умения в три основни направления - учене, общуване, осъзнат избор. Възпитателният процес провокира активна гражданска позиция и личностно развитие на всеки ученик. Учители и родители са съмишленици и партньори в процеса.
Стратегията на училището се реализира с високи учебни постижения и комплексно развитие на личностни качества, морал и ценности, емоционална интелигентност, креативност и творчество, воля и характер, обединени под мотото: СЪЗДАВАМЕ ЛИЧНОСТИ НА УСПЕХА!

ИНОВАЦИЯ “КРЕАТИВНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ”

Педагогическа технология за развитие на универсални за личността на 21 век качества:

 • Умения за учене и прилагане на знанията в практически ситуации
 • Емоционална интелигентност
 • Креативно мислене
 • Критично мислене
 • Решителност и умения за решаване на сложни проблеми

  Какво?

 • Повишаваме емоционалната интелигентност.
 • Изграждаме умения и компетентности за вземане на решения.
 • Развиваме умения за преодоляване на агресивни реакции.
 • Развиваме умения за водене на преговори.
 • Развиваме умения и компетентности за целеполагане.
 • Усъвършенстваме уменията за емпатия, толерантност, социабилност, асертивност, работа в екип, поемане на отговорност.
 • Развиваме умения и компетентности за инициативност и предприемачество.

  Как?

  Социално-психологически тренинги чрез:
 • Ролеви игри
 • Ситуативно обучение и Ситуационни игри
 • Групови дискусии и дебати
 • Екипно решаване на казуси
 • Интерактивни техники: “мозъчна атака”, метод “635” и др.
 • Мини-лекции, анкети, беседи
 • Обучение чрез разрешаване на “проблеми”
 • Работа по проекти
 • Социални игри
 • Рефлексия

ИНОВАЦИЯ “СУПЕРУМ”

 • Педагогическа технология за повишаване ефективността на учебния процес, чрез внедряване на техники за запаметяване (мнемотехники) и използване на отворен подход на обучение чрез поставяне на изследователски задачи.
 • Учениците овладяват изкуството за бързо, трайно и практическо усвояване на учебно съдържание. Същевременно творческият процес провокира инициативност и самостоятелно мислене.
 • Отворен подход
 • Мисловни карти
 • Творческо писане
 • Изследователски задачи
 • SOLE - Метод за самоорганизирано учене
 • Бинарни уроци
 • МИТ - Математика и информатика
 • Техники за учене на научен текст
 • Техники за учене на стихотворение
 • РЕЗУЛТАТИ

  В лятна сесия 2018 на Cambridge University, учениците от училище “Малкият принц”, явили се на Young Learners English Tests, защитиха отлично 39 сертификата, от които 10 са със 100% успеваемост. На изпитите по английски език - KET, PET и FCE, учениците от прогимназиален етап получиха 18 сертификати, отличени на най-високо ниво. За поредна година и младите франкофони от шести клас защитиха сертификат DELF Scolaire et Junior по европейската езикова рамка.

  От началото на учебната 2018-2019 година, някои от успехите на учениците от училище “Малкият принц” са:
  Трето място в XXVII Математически турнир “Черноризец Храбър”.
  Девет златни, 13 сребърни и 15 бронзови медала в есенен кръг на Международно математическо състезание “Математика без граници”.
  Отлично представяне за трета поредна година в Международното състезание по информатика “Бобър” - първо място за град Варна и второ място в България.
  Само месец след началото на учебната година, учениците от Гимназия “Екзюпери” защитиха успешно 15 сертификата от Google “Основи на дигиталния онлайн маркетинг", а един ученик получи сертификат - Google IT Support Professional Technical Support Fundamentals.
  В състезанието “Бобър”, гимназистите се отличиха - с първо място в град Варна и четвърто в България.

  В XX Национален конкурс за класически, съвременни и характерни танци “Празник на танца", балет “Малкият принц" към Частно езиково училище и детска градина “Малкият принц" спечели II-ро място с танца “Шанз Елизе" и III-то място с “Гъсеничка" в категория “Мини”. В категория “Юноши” - I-во място за съвременен танц “Бяла надежда“ и грамота за отлично представяне, I-во място място в характерни танци с изпълнението “Арабиа“ и специална награда за артистичност за композицията “Голд” и II-ро място с танца “In black".