bgenru

Нов прием за учебната 2021/2022 година

Частна детска градина "Малкият принц" е основана през 1993г. с лиценз на МОН.

Повече от 28 години градим единна стратегия за развитие на потенциални заложби и способности.
Детска градина, училище и гимназия.

 • Държавно финансиране за прием с конкурс на 5 и 6 годишни деца с математически таланти, творчески дарования с изяви и награди. Още информация тук;
 • По традиция - прием на 6 годишни деца, които не са били в детска градина "Малкият принц", но желаят да продължат в първи клас в училище "Малкият принц".
 • Билингвално обучение по английски и руски език за 4, 5 и 6 годишни деца. Информация тук.
 • Ежедневно обучение по английски език за 2, 3 годишни деца. Информация тук.
  Това са акценти в жизнерадостният ритъм на ведър, спокоен творчески процес на игра, общуване, изследване и експериментиране на децата, дарявани с любов и грижа за разгръщане на пълния им потенциал. Информация тук.

Гарантираме:

 • Философия, ценности, традиции, изграждащи добросърдечност, приятелство, сътрудничество.
 • Толерантно общуване, етикет, маниери, поведение;
 • Възпитаване на отговорност, инициативност, самостоятелност;
 • Техники за стимулиране на памет, мислене, развитие на креативност;
 • Ограмотяване с игрови методики - овладяване механизма на четене и писане;
 • Всеки ден обучение по английски език със специалист;
 • Развитие на математически способности;
 • Целодневна организация на режима от 8:00 до 18:00 ч.;
 • Допълнителни творчески школи, отговарящи на потребностите на децата и гарантиращи спокойствие и сигурност за родителите!

Условия за прием:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в Частна детска градина "Малкият принц".
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие.
 • Среща-разговор и анализиране /учители-родители/ личностните особености на детето и готовността му да постъпи в детска градина "Малкият принц".
 • Процедура за прием:

  • Кандидатстване и подаване на документи за новата учебна година - до края на месец март.
  • Лично внимание и среща с всяко семейство и всяко дете - по предварително определен график.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - писмо-покана за сключване на договор.
  • Сключване на договор за обучение за новата учебна година - до края на месец април.
  • За подадените след 1 юни заявления се изготвя списък на допълнителните кандидати за прием, и в случай на освобождаване на място, се приемат деца от листата на чакащите.
  • С предимство се приемат деца, с братя и сестри в детската градина, училището или гимназията, или с препоръки от семейства на наши възпитаници.

  Необходими документи за записване:

  • Заявление и сключен договор за обучение.
  • Копие от акта за раждане на детето.
  • Информационна карта.
  • Пакет от медицински документи:
   1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  • В детска градина "Малкият принц" се приемат деца от 2 до 6 години, разпределени по възрастови групи.

   За да направите своя избор, са Ви необходими лични впечатления и споделени емоции от игрите на децата. Готови сме да Ви партнираме! Заповядайте при нас!

   Заявление за кандидатстване

Предстоящи събития

 • 18 Окт 2021
  Есенен турнир "Математика без граници" - I-XII клас 18-29.10. от 00:00ч. до 00:00ч.

 • 22 Окт 2021
  Евакуационно занятие по пожарна безопасност Цял ден

 • 17 Ное 2021
  Състезание на СБНУ "Аз и знанието" - I-IV клас Цял ден

 • 18 Окт - 18 Ное
 • 21 Ное - 25 Дек
 • 25 Дек - 02 Ян