След нас:

Прием в Частно езиково училище "Малкият принц"

Прием в Училище в Училище "Малкият принц"

Частно езиково училище "Малкият принц" е основано през 1995г. с лиценз на МОН.

Училището е наследник на традициите и ценностите реализирaни в Частна детска градина "Малкият принц" от учебната 1992/93 г., с обща стратегията за развитие на потенциални заложби и способности на деца и ученици.

С предимство се приемат ученици, с братя и сестри в детската градина, училището или гимназията, или с препоръки от семейства на наши възпитаници.

Нов прием в първи клас!
Две иновативни паралелки по 16 деца

Акцент на учебни предмети със седмичен хорариум
БЕЛ
Английски език
Испански език
Руски език
Математика
1.А клас - Училищна иновация “Училищна сугестопедия”
13 часа
6 часа
4 часа
-
8 часа
1.Б клас - Иновация “Креативност и комуникация”
13 часа
6 часа
-
4 часа
8 часа

 • Бърза адаптация в новата социална роля - ученик;
 • Творчески и спортни дейности, програма за личностно развитие;
 • Образование по мярка, партньорство с родителите;
 • Целодневна организация от 8:30 до 16:45 часа;
 • Транспорт в чертите на града - по желание;
 • От 17:00ч. до 18:00 ч. школи по желание и избор.

Заявление за кандидатстване

Нов прием в пети клас!
Две иновативни паралелки по 16 ученици
Прием с конкурс на 10 юни от 10:00 ч.

Акцент на учебни предмети със седмичен хорариум
БЕЛ
Английски език
Руски език
Френски език
Математика
5.А клас
Математическа паралелка
5 часа
5 часа
2 часа
-
7 часа
5.Б клас
Езикова паралелка
5 часа
5 часа
-
4 часа
5 часа

 • Иновативни методи за ефективно учене и личностно развитие;
 • Изследователски дейности и STEM експедиции;
 • Творчески и IT школи, роботика;
 • Езикови школи до сертификатни нива - английски, френски, руски език;
 • Подготовка за НВО по БЕЛ и Математика;
 • Организация на учебния ден от 8:30 до 15:00 часа или 17:00 часа;
 • Транспорт в чертите на града - по желание.

Изпитът по математика включва задачи от учебното съдържание на IV клас.
Изпитът по английски език е тест за определяне нивото на владеене на езика от кандидата.
Продължителност на изпитите: 60 минути. През това време родителите ще могат да се срещнат и разговарят с ръководството на училището.

Заявление за кандидатстване

Условия за прием и необходими документи

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат училищната политика, стила и принципите на работа в Частнo езиково училище "Малкият принц";
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;
 • Успешно справяне на детето с тестовете за училищна готовност или тестове върху учебното съдържание за съответния клас.

Процедура за прием на бъдещи първокласници:

 • Подаване на заявление за прием - до последния работен ден на месец март;
 • Среща-разговор със семейството и преминаване на логопедичен, когнитивен и тест за училищна готовност от кандидата - през пролетната ваканция, по предварителен график;
 • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец април;
 • Сключване на договор за обучение - до 10 май;
 • С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група/клас в Частна детска градина "Малкият принц".

Процедура за прием на ученици, при преместване от други училища:

 • Подаване на заявление за прием в съответния клас;
 • Среща-разговор със семейството и успешно представяне на кандидата на тестовете върху учебното съдържание за съответния клас;
 • Наличие на свободно място в съответния клас;
 • Сключване на договор за обучение.

Необходими документи за записване:

 • Заявление и сключен договор за обучение;
 • Копие от акта на раждане на детето;
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас или група - за прием в І клас;
 • Документ, удостоверяващ последния завършен клас/срок/етап, с легализиран превод на български език и документи за пребиваване в страната - за прием на ученици от чужди държави.

Заявление за кандидатстване

 • Последни събития
 • Академия за родители
 • Английски език
 • Франкофония
 • icon Видео архив
 • Иновативно училищеГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Видео Канал Малкият принц в YouTube