bgazzh-CNenfrdekkruukuz

Прием в Частно езиково училище "Малкият принц"

Частно езиково училище "Малкият принц" е основано през 1995г. с лиценз на МОН.

Нов прием в първи клас за учебната 2024/2025 година
с ТРИ БУКВАРЧЕТА

 • ПРЕДИМСТВА +

  • 29-годишен опит, традиции и ценности;
  • Вдъхновяваща, творческа, развиваща среда;
  • Иновативни методи за бързо и лесно учене;
  • Техники за стимулиране на памет, мислене, въображение и креативност;
  • Интензивно обучение по математика, български, английски и руски език;
  • Творчески и спортни дейности.

 • КАКВО ПОЛУЧАВАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ +

  • Създаване навици за учебен труд;
  • Функционална грамотност и математическо мислене;
  • Развитие на емоционалната интелигентност;
  • Толерантно общуване, етикет, маниери, поведение;
  • Възпитаване на отговорност, инициативност, самостоятелност.

 • КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ +

  КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

  • Внимание, сигурност и спокойствие;
  • Удовлетворение от развитие на потенциалните заложби и способности на детето;
  • Разбиране, партньорство и подкрепа за ефективно родителство.
 • ОРГАНИЗАЦИЯ +

  • Дневна форма на обучение;
  • Целодневна организация от 8:30 до 16:45 часа;
  • Малки групи до 16 деца;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • От 17:00 ч. до 18:00 ч. творчески школи и спорт по желание;
  • С предимство и отстъпка от таксата се приемат ученици с братя и сестри в детската градина, училището, гимназията;
  • Ценим препоръките от семейства на наши възпитаници.
 • ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ +

  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

  Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец януари;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване на логопедичен, когнитивен и тест за училищна готовност от кандидата - през месец февруари, по предварителен график;
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец февруари;
  • Сключване на договор за обучение - до 10 март;
  • С приоритет се приемат децата, завършили Подготвителна група/клас в Частна детска градина "Малкият принц".

  Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване до последния работен ден на месец март;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване на логопедичен, когнитивен и тест за училищна готовност от кандидата - през месец април, по предварителен график;
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до края на месец април;
  • Сключване на договор за обучение - до 15-ти май.
 • 1

Част от изучаваните учебни предмети

Заявление за кандидатстване

Нов прием в пети клас за учебната 2024/2025 година

Две иновативни паралелки - математическа и чуждоезикова
Прием с конкурс на 23-ти април и 19-и юни от 14:00 часа

 • ПРЕДИМСТВА +

  • 29-годишен опит, традиции и ценности;
  • Цялостен, интегрален подход към личността на детето и тийнейджъра;
  • Качествена профилирана и общообразователна подготовка;;
  • Иновативни методи за ефективно учене и личностно развитие;
  • Изследователски дейности и STEAM експедиции, проектно-базирано обучение.
 • КАКВО ПОЛУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ +

  • Чуждоезикова, математическа и дигитална култура;
  • Външна оценка, чрез сертификационна програма по чужди езици;
  • Специализирана подготовка за НВО по БЕЛ и математика;
  • Развитие на ключови компетенции, социални уменията за общуване и лидерство;
  • Чуждоезикови и творчески школи и спорт.
 • КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ +

  КАКВО ПОЛУЧАВАТ РОДИТЕЛИТЕ

  • Сигурност и спокойствие за своите деца;
  • Удовлетворение от развитие на потенциалните заложби и способности на Вашето дете;
  • Разбиране, партньорство и подкрепа.

 • ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ +

  • Дневна;
  • Дистанционна;
  • Самостоятелна.

 • ОРГАНИЗАЦИЯ +

  • Целодневна - от 8:00 до 17:00 часа;
  • Полудневна - от 8:00 до 14:30 часа;
  • Транспорт в чертите на града - по желание;
  • Участие в творчески школи и спорт по желание.

 • ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ +

  Първи прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 27-ми март от 14:00 ч. Запишете се сега ТУК
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 5-и април;
  • Сключване на договор за обучение - до 10-и април.
  • С приоритет и финансова отстъпка се приемат децата, завършили четвърти клас в Частно езиково училище "Малкият принц", както и ученици с братя и сестри в детската градина, училището и гимназията.
  • Ценим препоръките от семейства на наши възпитаници.

  Втори прием:

  • Подаване на заявление за кандидатстване;
  • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 19-и юни от 14:00 ч. Запишете се сега ТУК
  • Обявяване на приема за новата учебна година - до 20-и юни;
  • Сключване на договор за обучение - до края на месец юни.

  Изпитът по математика включва задачи от учебното съдържание на IV клас.
  Изпитът по английски език е тест за определяне нивото на владеене на езика от кандидата.
  Продължителност на изпитите: 60 минути.

 • 1

Заявление за кандидатстване

Условия за прием и необходими документи

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат училищната политика, стила и принципите на работа в Частнo езиково училище "Малкият принц";
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;
 • Успешно справяне на детето с тестовете за училищна готовност или тестове върху учебното съдържание за съответния клас.

Необходими документи за записване:

 • Заявление и сключен договор за обучение;
 • Копие от акта на раждане на детето;
 • Удостоверение за завършен подготвителен клас или група - за прием в І клас;
 • Документ, удостоверяващ последния завършен клас/срок/етап, с легализиран превод на български език и документи за пребиваване в страната - за прием на ученици от чужди държави.

Процедура за прием на ученици, при преместване от други училища:

 • Подаване на заявление за прием в съответния клас;
 • Среща-разговор със семейството и преминаване през конкурсен изпит по математика или английски език на 27-ми март и 19-и юни от 14:00 ч.
 • Обявяване на приема за новата учебна година - до 5-и април или 20-ти юни;
 • Сключване на договор за обучение - до 10-и април и 30-и юни.
 • С предимство се приемат ученици, с братя и сестри в детската градина, училището, гимназията, или с препоръки от семейства на наши възпитаници.

Заявление за кандидатстване

 • Последни събития
 • Академия за родители
 • Английски език
 • Франкофония
 • Иновативно училищеГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога