На основание заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020 г. вкл. още тук

Предстоящи виртуални видео срещи

 • 11 Апр 2020
  Пролетна ваканция от 00:00ч. до 00:00ч.

 • 12 Апр 2020
  Пролетен лагер от 00:00ч. до 00:00ч.

 • 17 Апр 2020
  Разпети петък Цял ден

  Неработен ден

 • 11 Апр - 18 Апр
 • 20 Апр - 30 Апр
 • 01 Май - 09 Май
 • 16 Май - 22 Май
 • 24 Май - 28 Май
 • 28 Май - 09 Юни
 • 09 Юни - 11 Юни
 • 15 Юни - 17 Юни
 • 30 Юни - 01 Юли
 • Последни събития
 • Иновативно училище
 • Академия за родители
 • Английски език
 • Франкофония
 • icon Видео архивГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Видео Канал Малкият принц в YouTube
След нас:

МИТ е реалност!

06Фев2018

МИТ е реалност!

 1104  

5 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (8 гласа)
МИТ е реалност! - Частно училище "Малкият принц"

МИТ е абревиатура за интегрирано обучение и решаване на математически задачи със средствата на информационните технологии.

МИТ е интерес и желание за работа.
МИТ е предизвикателство, което прави математиката по-разбираема.

С педагогически оптимизъм г-жа Веселина Иванова и г-н Тодор Янков опровергават твърдението, че „...математиката, образец на яснота и свободомислие, се възприема от много ученици като модел на неяснота и безсмисленост“ и предлагат нови решения. Преодоляват дидактичното преподаване на обособени елементи от учебника по математика, чрез стимулиране на активна изследователска дейност в час.

Провокират интереса на учениците при използване на традиционните понятия в самостоятелна работа, стимулират комуникация и екипност между учители и ученици, разкриват учене в контекст и решаване на задачи с отворен край ...

Поставят акцент не само на резултатите, но и на необходимите стратегии за вземане на решения, както и на използване на "инструментите за хоризонтално и критично" мислене.

МИТ e своеобразна проекция на Образователния модел на Частно езиково училище "Малкият принц":
* фокусът се поставя върху развиване способността на учениците да се ангажират с активно, самостоятелно учене;
* да боравят със знанието, като вземат решения в защитена учебна среда;
* да постигат увереност в собствените си възможности за справяне със задачите по математика;
* да прилагат математическите знания за решаване на математически и нематематически задачи;
* възпитаване на способност за използване на математиката като форма на комуникация и изразяване.

Ученето в МИТ се фокусира върху изследването на реалния живот, както гласят постулатите на забележителния математик Ханс Фройдентал. В синхрон с неговата задълбочена идея за общото образование по математика, ние приемаме, че „математическите концепции, структури и идеи са създадени, за да изследват и структурират явленията от физическия, социалния и интелектуалния свят“.

Затова в МИТ е забавно...и учениците с радост преоткриват математиката.

Част от идеите за интерактивна математика и добри практики в частно училище "Малкият принц" бяха споделени от авторския екип Веселина Иванова и Тодор Янков на: Седмия научно-образователен форум "Съвременни педагогически технологии в образованието", организиран от СУ "Св. Климент охридски" и ДИУУ-София на 10 и 11.11.2017 г. Математическия семинар "Изследователският подход в обучението по математика" в ИМИ на БАН на 2.12.2017 г. XVII Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“ на СМБ - 9-10.12.2017 г.

МИТ е реалност! - 5.0 out of 5 based on 8 votes