Нашите приятели

Вашите послания са ценни за нас. Благодарим Ви!

Честита нова 2015 година на всички колеги от ЧДГ "Малкият принц"!
Макар и за малко аз бях част от колектива на детската градина и мога смело да кажа, че там работят хора, обичащи професията и децата.
Пожелавам на колегите си да продължават да работят с обич и жар, с вещите си ръце да водят децата по пътя на познанието, да ги подкрепят, когато са несигурни, за да станат днешните им плахи стъпки уверени крачки в бъдеще!
 
Дата: 06.01.2015
От: Диана Йорданова
бивш учител, град Кубрат