Нашите приятели

Вашите послания са ценни за нас. Благодарим Ви!

С цялото си сърце благодаря на екипа на "Малкият принц", който се е превърнал през годините, като част от моето семейство. За оказаната помощ в личностното ми изграждане. Винаги съм знаела, че съм късметлийка да отрасна в тази среда с тези уникални преподаватели, които с годините се превръщат и в наши приятели и ни даряват със знания, възпитават ни и ни мотивират да бъдем смели и успешни в бъдещето си. Благодаря на г-жа Петрова за подкрепата през годините, заради която при всяка възможност и днес аз посещавам своето любимо училище. Не мога да си представя по - подходящ и силен старт за една успешна кариера от "Малкият принц". Благодаря Ви!
 
Дата: 24.04.2013
От: Аделина Христова
Drama : Acting for Stage and Media, University of West London