• Иновативно училище
  • Последни събития
  • Английски език
  • Франкофония
  • Академия за родителиГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога

Вижте още
След нас:

Да бъдеш иноваТИвен

Да бъдеш иноваТИвен - Частно училище "Малкият принц"

В периода 09.10 – 10.10. 2019 г. се реализира първото посещение на училище партньор по Национална програма „Иновации в действие“.

Гости на нашето иновативно училище бяха 7 педагогически специалисти и 2 ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик. Заедно търсихме отговори а въпросите има ли иновации в образованието, революционен или еволюционен е процесът в класната стая, кои са положителните и отрицателните му страни, неговите възможности и предизвикателствата, пред които се изправяме.

Месецът е септември, 2019 г. България поема ресор "Иновации и младеж" в състава на следващата Европейска комисия.

Месецът също е септември, годината 1994. Отваря врати ЧЕУ „Малкият принц“ с единна стратегия за развитие на детския потенциал чрез иновативни промени в образователната среда.

Стартирахме с Философия на поведението програма за овладяване на социални умения; Развитие на мисленето техники по Едуард де Боно, Матюгин и Бюзан; Овладяване на техника за учене програма "Учим се да учим"; Дисциплина чрез сътрудничество; Овладяване на стратегии за печелившо поведение.

Днес ние сме иновативно училище с решение на МОН от 2017 г. Защо днес? Какво е иновация? Много и разнородни са дефинициите. Безспорен е единствено факта, че иновациите въвеждат напълно нови идеи или изменят дадено явление, с което то се отличава от първоначалното си състояние. Днес ние се определяме като дигитално общество, а първият компютър се появява още в периода 1939 - 42 година, интернет датира от 60-те години на миналия век. Така е и с образованието. Класно-урочната система не е променяна от 1632 г. насам. Разбира се, тя има свои положителни страни, особено в годините на индустриалното общество. Тези години, обаче, са в миналото. Системата в класната стая – остава непроменена. Вече години наред нашият екип и много други педагогически специалисти говорят за промяна в организацията и в начините на преподаване в училище.

За всички е ясно, че бързи и революционни промени в образованието не са възможни.

За всички е ясно, че каквито и иновативни проекти да се залагат - те вече са били описани и използвани от някой търсещ учен или практик.

Въпреки това са иновативни, защото израждат нова образователна парадигма, актуализират я според спецификите и потребностите на съвременните млади хора. Процесът е бавен, еволюционен и ефективен.

Анализирахме опита си от първите години и го вплетохме обогатен в иновации „Креативност и Комуникация“ и „СуперУм“. Стремим се да развиваме чрез тях умения на 21 век: креативно и критично мислене, емоционална интелигентност, дигитална култура – съчетаваща умения за използване на IT, но и езикова грамотност, стремеж към непрекъснато учене и самоусъвършенстване.

Каква е динамиката на иновативния процес в училище? За две години въведохме иновациите не в отделни класове, не инцидентно или епизодично а във всички класове от 1. до 12 клас, ЕЖЕДНЕВНО. Защо го правим? Защото вярваме, че иновация може да се нарече само идея, която е полезна за широк кръг хора – ученици, родители, общественост. Иновациите се осъществяват единствено с тяхната подкрепа!

През месец октомври, 2019 г. посрещнахме преподаватели и ученици от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик – партньори по Национална програма „Иновации в действие“. Стартирахме с „Добре дошли!“ на кръгла маса. Очертахме очакванията на двете страни от партньорството. Изготвихме SWOT анализ на процесите, свързани с прилагане на иновации в образованието. Гостите – преподаватели и ученици активно се включиха в откритите уроци на нашите ученици. Четвъртокласниците представиха урок с обогатено учебно съдържание по таксономията на Б. Блум и теорията за множествената интелигентност на Х. Гарднър. За пореден път, тяхната учителка Надя Попова доказа, че може да преподаваш със „затворена“ уста. Достатъчно е да имаш вдъхновение и китара в ръка! А преподаването през изкуство, това остава ярки и трайни следи във всеки.

Учениците от 4. и 6. клас, разделени в четири екипа търсеха отговор на големия въпрос „Кой е тайнственият код на Леонардо Фибоначи в природата“ чрез метода SOLE. Разбира се, петият отбор бе на преподавателите от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“. Нина Стоянова и Деси Гургурова обобщиха направените открития от техните ученици.

Времето, прекарано с нашите гости, сякаш спря, когато се озовахме в парижко café. Урокът по френски език се проведе в пети клас, а нашият екскурзовод бе Катя Трифонова. Картите, които учениците ни показаха, обаче, се различаваха от обикновените. Това бяха мисловни карти, които включваха изучаваното учебно съдържание. Част от гостите успяха да „видят“ учениците от една столица – Москва, която представи учителка Марина Тодорова.

След съвременните улици на Париж и Москва учениците от 5. и 8. клас ни върнаха в далечното и интересно минало, в което властват Боговете на Олимп. Бинарният урок бе организиран от Йорданка Маринова, учител по БЕЛ на 8. клас и Диляна Димитрова, учител по БЕЛ на 5. клас.

Посещението завърши с образователен клъстер „Иновации в учебния процес“.

Изводите – наличие на вече познати инструменти, подходи и методи, които използвани системно, планирано и за широк кръг участници /в нашето училище от 1. до 12. клас/ представляват иновационен процес в образованието. Проследихме още 1 показател за иновативно обучение – неговата икономическа целесъобразност. Отговорът е категоричен – иновациите в образованието имат добавена стойност. Чрез тях съдействаме за разкриване потенциала и индивидуалната реализация в бъдеще на всеки участник.

Дали процесът е предизвикателен, енергоемък, затруднен от задължителна документация – отново да! Но въпреки това ориентацията към крайния положителен резултат мотивира учителите да приемат това предизвикателство!

Благодарим Ви, колеги и съмишленици – за всеотдайността, отговорността, професионализма, светлината, която раздавате, за да има повече блеснали очи на детските лица!