След нас:

Седмични срещи за ефективно родителство

Седмични срещи за ефективно родителство - Частно училище и детска градина "Малкият принц"

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

В групата родителите изследваха и осъзнаваха личните си ситуации на трудност и несигурност, търсиха причините и корените на тези трудности. Обследваха и намираха средствата за излизане от тях. Бяха дискутирани и засегнати изключително важни теми. Получиха практически умения, като как да успокоят детето в пристъп на хистерия, или в случай на недоволство, как да узнаят за проблемите, водещи до едно или друго неприемливо поведение, как да изразяват подкрепа и любов към детето си и в моментите, когато е необходимо да поставят границите си, както и други поставени от участниците въпроси. С помощта на групата, участниците видяха източниците на трудности за децата им. Опитаха по-конструктивни начини за взаимоотношения, научавайки как тези проблеми са били свързани с техните собствени преживявания от детството им. Запознаха се с личностните характеристики на децата и особеностите на възрастовия етап, в които се намират. Чрез практически упражнения за стимулиране на необходимите стратегии за справяне и получаването на безрезервна групова подкрепа от останалите участници, родителите положиха усилие и усвоиха умения как да се чувстват по-уверени, спокойни и щастливи в своите родителски грижи.

Въпросите, които бяха повдигнати и обсъждани са: Защо не разбирам детето си? Добра майка/добър баща ли съм? Правилно ли възпитавам детето си? Какво се е случва с него? Мога ли да му се карам? Защо ми е толкова трудно да съм родител? Какво да правя, когато детето ми крещи хистерично или се инати? Кога най-накрая ще си отдъхна? Как поставям граници на детето си? и много други ...

За родителите е важно да знаят, че не са сами в тази „битка“ и тази група е изключително ценна за обмяна на опит, споделяне, свързане и съдействие. Ние сме силни, когато сме заедно! Когато се освобождаваме от предразсъдъците и си позволим да дадем шанс на себе си и другите, надсмивайки се над своите родителски грешки, но подпомагнати и осъзнати, ние можем да живеем по-добре с детето си.

В групата се подпомагаха процесите за анализиране на ситуациите, в които може да възникне проблем - да се забелязват моделите, които подронват успеха на родителите в това начинание, да усвоят нови методи за справяне с детето. Достигането до сърцевината на проблема, вместо да се захващаме с опростено и привидно изкореняване на симптомите. Да се дава обективен поглед върху проблемите от различни ъгли, за себе си и детето си - да се чувствате уверени и щастливи родители.

  • Последни събития
  • Академия за родители
  • Английски език
  • Франкофония
  • Иновативно училищеГраници

Границите, които поставяме, са уникални, като нас самите. Да поставиш точните граници е изключително важен елемент от всяка връзка, която си изградил или ще изградиш през живота си.

{socialbuttons} Вижте още

Академия

През учебната 2017/2018 година под егидата на „Академия за ефективно родителство“, се провеждаха ежеседмични срещи в група за подпомагане на процеса за ефективно родителско общуване.

{socialbuttons} Вижте още

Тренинг за родители

Общуването отваря и затваря врати, създава напрежение и конфликти, но може да доведе и до усещането за разбиране, споделеност, топлота и приемственост.

{socialbuttons} Вижте още


Вижте още съвети от психолога