• Мисия
  • Философия
  • Технологии
  • Традиции
  • Уникалност
  • Граждани на светa
image

Мисия на "Малкият принц"

Осъществяване на самостоятелна и проактивна училищна политика с европейски измерения, съответстваща на динамиката на утрешния ден.

image

Философия на "Малкият принц"

Формиране на ценностна система и възпитаване на поведенчески умения в три основни направления - учене, общуване, осъзнат избор.

image

Технологии на "Малкият принц"

Изграждане на система от модули за повишаване на познавателната активност на учениците и прилагане на иновационни методи на обучение.

image

Традиции на "Малкият принц"

Възпитаване на родолюбив дух, традиции и национално достойнство в контекста на транскултурологичната насоченост на личността.

image

Уникалност на "Малкият принц"

В "Малкият принц" е създадена уникална игрова методика за ограмотяване на деца от 3 до 6 годишна възраст. Забавно, интересно, атрактивно, в годините децата придобиват общи и специфични умения за учене. С емоция в игрите учат букви, срички, думи, изрази и спонтанно, непринудено започват да четат. Шестгодишните владеят техники за четене и писане, като плавен преход към функционална грамотност в начален курс.

Ограмотяването в начален курс включва, освен механизма на четене и писане, формиране и използване на специфични компетентности, свързани с извличане на информация. Акцент в обучението са тълкуване и интерпретиране; умения за работа с карти, таблици, диаграми и схеми; анализ, разсъждения и изводи, според изискванията на PISA .

image

Граждани на светa с "Малкият принц"

Стимулиране готовността на децата за чудоезиково обучение, компютърни технологии и Интернет - подготовка за новия информационен век.

Интервю с директора г-жа Петрова и учителка Надя Йорданова

Частна детска градина

Частно езиково училище "Малкият принц" за първа година обявява прием за 6-годишни деца в подготвителен клас.

Какво провокира тази инициатива – въпрос, с който се обърнахме първо към директора, г-жа Татяна Петрова.

В юбилейната 2014/2015 учебна година, обявяваме прием за деца в подготвителен клас, на които да дадем шанс за бърз старт в училищната подготовка, ограмотяване и придобиване на социални умения. Създаваме условия за толерантно общуване, упражняване в добри маниери и етикет. Идеята е да изградим стимулираща среда на материалния и духовния свят на децата, обогатяваща детските сетива творческа атмосфера; да създадем благородна, градивна конкуренция с възпитаниците от подготвителна група в Частна детска градина „Малкият принц“ с цел – по-бърза адаптация и покриване стандартите на нашето училище.

Вижте цялото интервю

След нас:

Защо ни предпочитат?

image Образователна общност, работеща като екип на всички нива. +
 
image Учителски екип, съставен от професионалисти. +
 
image Родители, активно включени в процеса на възпитание +
Вижте още

Актуални събития

Един нов метод навърши 40 години

Сугестопедична школа по четене за деца от 5 до 8 годишна възраст.

Вижте още

Как да запомням всичко, което искам?

Отговорите на този въпрос търсиха участниците в Школа "Суперпамет" за деца от 6 до 9 години, проведена в Частно езиково училище "Малкият принц".

Вижте още

Снимки от галерията