Печат на тази страница
Сряда, 29 Май 2013 14:41

Защо Сугестопедия?!

Написана от 
Оценете
(4 гласа)
Защо работя точно по тази педагогическа система? При сугестопедията се изисква реална хуманизация на обучителните процеси, следователно и на взаимоотношенията в класа.
Изисква се повишаване самочувствието на децата, създаване на положителна нагласа към преподавания материал и учителя, разширяване на светогледа, стимулиране и удовлетворяване на естетическите им потребности, подобряване на уменията за хармонично общуване и разкриване на богатството на всяко едно от тях. Степента на удовлетворение от взаимоотношенията със съученици е много висока. Естествено е продължението на тези взаимоотношения и извън класа, извън училищната среда. Осъзнах и вярвам, че сугестопедията може да изгради и затвърди нова по-хуманна култура на общуване между децата, без психическа и физическа агресия, не само в класната стая, не само в училището, а и извън него. Все пак в училище се усвояват знания, умения и компетенции по различни дисциплини. За съжаление често се случва получената оценка да е единствения критерий, по който се съди дали детето успява. Следствията-децата започват да броят колко шестици са записани в бележника, плачат при различно оценяване, страхуват се, блокират при изпитни ситуации. Трудно вярват когато се опитваш да им кажеш, че оценката е само моментно състояние и изразява вложените усилия, че стойността на знанието е в неговото качество и умението да се приложи на практика. За това тук държа да споделя, че нивото на усвояване на учебно съдържание е многократно по-голямо от изискваните стандарти, в същото време се запазва психичното здраве на децата и изконното им желание да се открива света, да се учи. Разкриват се резервите на ума. Какво означава това? Нямам предвид единствено успехите, свързани с количественото оценяване от „Слаб” до „Отличен”. Децата от класа участват в различни школи, някои от тях и в повече от една. И не са принуждавани от родителски амбиции. Просто така искат – да пеят, да танцуват, да свирят на пиано, да рисуват, да плуват, да се явяват на състезания по математика, да изучават допълнително IT, да посещават школа „Интелект”. Всички! От 20 деца в класа - 20 посещават училищни и извънучилищни школи всеки ден, дори и в събота. Без да се уморяват. В училище винаги представят дадените им задания, без да се извиняват, че са били ангажирани. Какво означава това? Само едно-осмислят своето свободно време. Управляват го. Разкриват своите резерви. Тези резултати рефлектират върху желанието на децата да посещават училище и повишава мотивацията им за учене. Философията на учебно-здравословната система на д-р Лозанов ми върна надеждата, че има път, по който мога да настигна като учител съвременните динамични, активни, ментални деца. Споделям това с ясното съзнание, че някои колеги и родители ще приемат достоверността на резултатите. Други вероятно ще откажат да повярват в истинността им. Въпросът доколко сугестопедията ще бъде включена отново в администрираните от МОМН учебни програми или при възможност от децентрализирани решения и автономен избор на образователни методи на регионално и местно равнище, остава отворен.
Прочетена 5518 пъти
Защо Сугестопедия?! - 5.0 out of 5 based on 4 votes
Веселина Дамаскова

Казвам се Веселина Дамаскова. В училище „Малкият принц” ….точната дума не е работя или трудя, а творя, играя, забавлявам се и вдъхновявам като начален учител.

Вижте още