На основание заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020 г. вкл. още тук

Подреждане на галерията по:
Брой колони:
Малгоржата Кастро
Малгоржата Кастро
Наталия Ангелова
Наталия Ангелова
Елица Станиславова
Елица Станиславова
Анжелика Павлова
Анжелика Павлова
Катерина Стайкова
Катерина Стайкова