На основание заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12.04.2020 г. вкл. още тук

Подреждане на галерията по:
Брой колони:
Елица Светославова 2А
Елица Светославова 2А
Анжелика Павлова 2А
Анжелика Павлова 2А
Наталия Ярева 3Б
Наталия Ярева 3Б
Тодор Гаргов 1А
Тодор Гаргов 1А
Екатерина Брайрли 2А
Екатерина Брайрли 2А
Катерина Стайкова 3А
Катерина Стайкова 3А
Пламена Георгиева 2Б
Пламена Георгиева 2Б
Елица Светославова 2А
Елица Светославова 2А
Никола Христов 2А
Никола Христов 2А
Татяна Маргитина 2Б
Татяна Маргитина 2Б
Марго Дралчева 3Б
Марго Дралчева 3Б
Силвия Панайотова 3Б
Силвия Панайотова 3Б
Александра Спасова IV
Александра Спасова IV